Norway Account AS - en del av Exacta-gruppen

Norway Account AS er et heleid datterselskap av Exacta Services AS som igjen er et helteid datterselskap av Exacta AS.  Exacta-gruppen har helt siden 90-tallet satset svært offensivt på digitalisering av regnskapstjenester og skybaserte data- og dokumentflytsystemer. Kombinasjonen av smarte teknologiske løsninger og solid fagkompetanse, har bidratt til at grupperingen i dag har en svært solid posisjon i Norge og Norden. Exacta Services AS har flere team av autoriserte regnskapsførere,  egen spesialavdeling med lønns- og HR-eksperter samt  rådgivere med bred kompetanse innenfor forretningsutvikling og bedriftsøkonomi.
Les mer om Exacta-gruppen.

Med Tripletex har mer enn 30.000 bedrifter i Norge fått en enklere regnskapshverdag!

Norway Account’s anbefaler Tripletex som en alt-i-ett-løsning for små og mellomstore virksomheter.  Tripletex har allerede gitt mer enn 30.000 norske bedrifter en enklere regnskapshverdag.  Dersom Tripletex ikke passer for din virksomhet eller bransje, kan Norway Accounts levere andre systemer via sitt moderselskap Exacta Services AS.

Vi hjelper deg hele veien!

Norway Accounts kan trekke på mange team sammensatt av svært kompetente og autoriserte regnskapsførere. Våre team sørger for at du får etablert gode, kostnadseffektive regnskapssrutiner, og er aldri vanskelige å spørre når du lurer på noe innen regnskap og økonomi. Lønn og HR blir et stadig mer komplisert fagområde, der lover og regler endrer seg kontinuerlig. Derfor har vi også etablert en egen lønnsavdeling med spesialister på lønn og HR. I tillegg har vi et eget rådgivningsselskap som kan bistå med deg på de fleste områder innen økonomi, juss og forretningsutvikling. Les mer om våre tjenester under.

Våre tjenester

Vi kan hjelpe din bedrift å utvikle gode og effektive regnskaps- og administrasjonsrutiner. Det bidrar til å frigjøre verdifull tid for viktige ressurspersoner – og det er ofte lønnsomt! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om regnskap og årsoppgjør.

Exacta Lønn & HR er vår spesialavdeling med spisskompetanse på lønns- og personaladministrasjon. Avdelingen er lokalisert i «Exacta-huset» på Kongsberg, men jobber skybasert og sømløst med kunder over hele landet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om lønns- og HR-oppgaver.

Ved å bruke oss som ditt regnskapskontor får du tilgang til flere smarte digitale faktura- og logistikkløsninger. Vi skreddersyr løsninger for din bedrift, uten at du trenger å investere i å drifte, leie eller kjøpe systemet. Du betaler kun for tilgang og lagring. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om faktura og logistikk.

Exacta Services AS hjelpe deg å styre økonomien i din bedrift på en god måte. Gjennom relevante og  oversiktlige rapporteringssytemer og kompetente rådgivere får du et godt grunnlag for effektiv styring og riktige  beslutninger. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om økonomistyring.

Vi har lang erfaring i å bistå gründere under etablering, og har også utviklet en egen Gründerpakke der du bl.a. får tilbud om to timers gratis startup-rådgivning gjennom vårt søsterselskap Bedriftsplassen AS. Vi kan også bistå deg i etableringer i utlandet gjennom vårt internasjonale nettverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om etablering av bedrift.

Vi har rådgivningskompetanse innenfor de fleste relevante fagområder og problemstillinger, enten de er av finansiell, økonomisk, juridisk eller teknologisk art. Vi kan f.eks. bistå med utvikling av økonomiske driftsplaner, valg av ERP-systemer, omstruktureringer, GDPR, HR, kjøp eller salg av bedrifter eller generasjonsskifter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om etablering av bedrift.

Kontakt

Kaia Odenmarck
Autorisert Regnskapsfører
Mobil: 934 96080
E-post: kaia.odenmarck@exacta.no

Jørgen Sørlie
Autorisert Regnskapsfører
Mobil: 982 69649
E-post: jorgen.sorlie@exacta.no

Magne Tangen
Autorisert Regnskapsfører
Mobil: 932 25057
E-post: magne@exacta.no

Hva kan vi hjelpe deg med?